Lungesykdom i USA


Lungesykdom i USA

Siden begynnelsen av bransjen har det vært skrekkhistorier om mennesker som ble skadet av damping. Det er en sannhet i disse historiene, men det er relativt ufarlig hvis du velger å velge godkjente produkter fra Easy to Smoke. Våre produkter overholder reglene og kravene for merking, innhold osv. I samsvar med europeisk lovgivning produsert under kontrollerte forhold med kontinuerlig kontroll.

Du kan derfor trygt handle hos oss og legge helsen og fremtiden i våre dampende trygge hender, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Ny forskning fra USA viser imidlertid at innånding av røyk fra en e-sigarett kan være helseskadelig som passiv røyker, spesielt hvis du har astma. Akkurat som passiv røyking er helseskadelig, kan det være en viss risiko for å inhalere passiv damp, spesielt for barn og ungdom. Ikke bare bør barn og unge holdes dampende, men så langt det er mulig bør de også holdes borte fra dem for å sikre at de ikke blir utsatt for noe. Hvis du har astma, KOLS eller dårlige lunger, bør du holde deg borte fra steder der det dampes, akkurat som med røyking, som hovedingrediens i e-sigaretter er propylenglykol og vegetable glycerin vg, som også brukes for eksempel som løsemidler i medisiner og til teaterrøyk.

Tidligere dyreforsøk antyder også at damp fra e-sigaretter er skadelig, både for mennesker med normale lunger så vel som personer med astma og andre nedsatte lungefunksjoner. Mus- og rottefostre, utsatt for damp før fødselen, ble født ned redusert vekst i lungene. Det har også blitt funnet at voksne mus eksponert for damp i kortere tid, får luftveisinfeksjoner og et dårligere forsvar mot bakterier og virus i lungene og redusert lungefunksjon. Med andre ord bekrefter dyreforsøk at røyking er skadelig, og her kan e-sigaretter være et utmerket alternativ.

Basert på tidligere dyreforsøk er det imidlertid allment anerkjent at passiv damping har en negativ innvirkning på barn og ungdom med lungesymptomer, siden de har de mest delikate luftveiene og samtidig ikke så lett kan fortelle når voksne enten røyk eller damp. p>

Denne studien er unik og veldig godt dokumentert med mer enn 10 000 barn og ungdommer fra 67 fylker i Florida med en veldig systematisk datainnsamling som peker i en og samme retning. All forskning indikerer at damping er skadelig for å sette inn unge og nedsatte lunger, selv om det ikke er så skadelig som nikotinsigaretter. Studien har tatt hensyn til andre faktorer som kan irritere lungene, som barn og unges egne og foreldrenes røykevaner, samt eksponering for passiv tobakkrøyk fra vanlige sigaretter, men også andre faktorer som barns opprinnelse, foreldrenes utdanning, boligsituasjon og lignende.

Med andre ord, man skal aldri streve for å røyke, verken ung eller voksen, verken passivt eller aktivt. Det sunne alternativet til røyking er e-sigaretter , som ikke skal brukes ukritisk av noen unge mennesker eller voksne, men er fortsatt sunnere enn nikotinsigaretter. Det er best å være røyk- og dampfri, men hvis du må velge mellom disse, er damp langt å foretrekke fremfor røyking. Studien ovenfor er amerikansk, men kan lett konverteres til danske forhold, både blant unge og voksne.

Hvis du har astma, KOLS eller dårlige lunger, bør du aldri begynne å røyke, og du bør også avstå fra å dampe eller bo i rom der det er damp. Lungene blir ganske enkelt skadet av damp og røyk og kjemikaliene og stoffene de inneholder. På kort sikt vil du kanskje ikke merke de store konsekvensene, men stoffene legger seg i kroppen og kan forårsake store komplikasjoner på lang sikt. Lungene har rett og slett ikke nytte av dampen fra e-sigaretter, men det er behov for mer forskning på dette området før man gir generelle anbefalinger om at personer med dårlige lunger skal holde seg borte fra e-sigaretter både som røykere og i forbindelse med passiv røyking.

Selv om det ikke foreligger fullstendig og fullstendig forskning på feltet, kan man konkludere med følgende: Både vanlige nikotinsigaretter og e-sigaretter inneholder en rekke forskjellige kjemikalier som begge kan påvirke menneskekroppen negativt. Hvor vanlige nikotinsigaretter avgir over 4000 giftige stoffer hver gang du tar HIV og slipper røyk, både for røykeren og miljøet, er det ennå ikke helt klart hvor mye eller liten skade damping har.

Foreløpige studier er ikke helt entydige, men det anbefales alltid å velge damping fremfor røyking. Dette gir også mulighet for kujeg røyker til liv trinn for trinn og uten å måtte ta en kald kalkun. Damping tillater røykeslutt med færre symptomer og ubehagelige bivirkninger, så hvis du er røyker, vil vi anbefale deg å prøve å dampe, noe som til slutt kan bli din nøkkel til et helt røyk- og nikotinfritt liv med mye helse.