Ohms lov for nerder


Ohms lov brukes til å beregne forholdet mellom elektrisk spenning (U), elektrisk strøm (I) og elektrisk motstand (R). Loven ble oppfunnet av Georg Simon Ohm da han som den første personen noensinne bestemte seg for å studere motstanden til forskjellige materialer.

I tillegg til Ohms lov, er det også effektformelen. Det er en formel som forklarer belastningen i den elektriske kretsen man bruker. Tegn på effekt er skrevet som et P.

Når man snakker om kraften i e-sigaretter og mods, blir det ofte oppgitt som watt (w), men kraftformelen kan også brukes til å indikere for eksempel Nm / s, HK etc.

I følge Ohm gjelder følgende to uttalelser for en stor gruppe materialer:

Motstand (R) er uavhengig av spenning (U).

2. Forholdet mellom spenningen (U) og strømmen (I) gjennom en motstand (R) er lineær.

Ohms lov: U = R x I

Effektformelen: P = U x I

Her kan du lese litt mer om hva hver av bokstavene står for:

U = spenning.

Opprinnelig kommer U faktisk fra det tyske ordet "Unterschied", som betyr forskjell. Spenning dekker forskjellen i spenning mellom pluss og minus. For eksempel har et 9V batteri en spenning som går fra + 9V til -9V, tilbake til + 9V igjen, etc. Spenning måles alltid i volt (V) - som forresten er oppkalt etter den italienske fysikeren ved navn Alessandro Volta.

R = Motstand.

Som U i spenning, er R i opposisjon til et tysk ord; nemlig ordet "Resistanz", som betyr motstand. Motstand måles i ohm og forkortes med tegnet for symbolet Omega (Ω) - oppkalt etter Georg Simon Ohm. Motstanden er et uttrykk for hvor lett eller vanskelig det er for strømmen å strømme gjennom.

I = makt.

Brevet for gjeldende, jeg, kommer fra det engelske ordet "Intensity", som betyr intensitet. Strøm måles i Ampere (A) - som er oppkalt etter André-Marie Ampère, som var en fransk fysiker. Strøm er kraften som strømmer gjennom et objekt med en viss spenning og en viss motstand.

P = Effekt.

P kommer fra det engelske ordet "Power", som betyr effekt. Når strømmen treffer en viss belastning, vil strømmen frigjøre energi til belastningen den treffer. Effekten måles i watt (W).

Hvis du vil finne kraften (P), og du kjenner motstanden (Ω) og spenningen (V), kan du bruke beregningen på denne måten:

Hvis modusen din bare kan stilles inn via watt (W), og spolen din har en motstand (Ω) på 1,8, og du ønsker å stille inn en volt (V) på 4,2, gjør du følgende:

U / R = I

4,2 V / 1,8 Ω = 2,3 A - noe som betyr at du tapper batteriet med 2,3 A ved 4,2 V.

Deretter må du beregne hvor høy kraften må skrues opp for å oppnå 4,2 V:

U x I = P

4,2 V x 2,3 A = 9,8 W - du må derfor ha en effekt på 9,8 W for å oppnå spenningen på 4,2 V.

Hvis spolen din nå var 0,5 Ω i stedet, men fortsatt ønsker spenningen på 4,2 V, må du beregne følgende:

4,2 V / 0,5 Ω = 8,4 A

4,2 V x 8,4 A = 35,3 W

Her kan du se at når motstanden (Ω) avtar, trengs en høyere effekt for å oppnå nøyaktig samme spenning.

Har du i stedet et batteri der du vet maks. utladningen (A) og har en spenning (V) på 4,2 V og vil beregne hvor lav en motstand (Ω) kan trekkes, så må den beregnes som følger:

U / I = R

4,2 V / 20 A = 0,21 Ω

Her ser du at alt under 0,21 Ω vil tømme batteriet med mer enn 20 A - og dette er de færreste batteriene som tåler det. Beregningen er ganske smart hvis du bruker en mekanisk mod og vil vite maks. grensen for batteriet.