Lovgivning om e-sigaretter


Vi har oppsummert lovgivningen i teksten nedenfor:

  • Størrelsen på påfyllingsflasker med nikotinholdig væske til e-sigaretter må ikke overstige 10 ml pr. flaske
  • Maksimalt tillatte nikotininnhold er nå maksimalt 2%, tilsvarende 20 mg / ml nikotin i e-sigarettvæske.
  • Beholdere kan ha en maksimal kapasitet på 2 ml.
  • Intet salg av e-sigarettvæske i glassemballasje.
  • Du må være minst 18 år for å kjøpe e-produkter som e-sigaretter og e-juice, og selgeren må sørge for at dette overholdes.
  • All info og alle advarsler må være på dansk
  • Det er forbudt å annonsere og markedsføre e-sigaretter og påfylling av containere.

Hos Easy to Smoke overholder vi alle nasjonale og internasjonale forskrifter og strekker oss samtidig langt for å opprettholde andre etiske standarder og leverer kun produkter av høyeste kvalitet. All e-væske produseres under kliniske forhold og oppfyller 100% instruksjonene fra den danske sikkerhetsteknologimyndigheten. Nå kommer vi med forslag til valg av riktig e-sigarett for dine behov.

Lov